Alles wat je moet weten rondom het inspectiecertificaat

Sprinklerinstallatie

Uit het Bouwbesluit en de voorwaarden van een omgevingsvergunning blijkt dat je soms een inspectiecertificaat nodig hebt voor je brandmelder, ontruimingsalarm, sprinklerinstallatie of rookbeheerinstallatie. In dit artikel kijken we wanneer dit nodig is en beantwoorden we de vraag hoe lang een inspectiecertificaat geldig is. 

In bepaalde gevallen eist de gemeente een inspectiecertificaat. Een inspectiecertificaat ontvang je van een onafhankelijk en daarvoor geaccrediteerd inspectiebureau. Dit bureau beoordeelt of de installatie voldoet aan alle uitgangspunten zoals opgesteld in het Uitgangspunten Document. Met die verklaring kun je aantonen dat de installatie in jouw gebouw, met jouw gebruik, voldoet aan de uitgangspunten.

Wanneer inspectiecertificaat?

Of je een inspectiecertificaat nodig hebt, is afhankelijk van het soort installatie dat je hebt. Je kunt dit teruglezen in de volgende regelgeving:

Heeft u een sprinkler- of een rookbeheersinstallatie, dan is altijd een inspectiecertificaat voorgeschreven. Het inspectiecertifcaat moet geldig zijn volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging. Het is mogelijk dat je een eerder aangevraagd inspectiecertificaat niet meer hoeft te laten controleren (die plicht is bijvoorbeeld bij bijeenkomstfuncties komen te vervallen). Dan heb je uiteraard ook geen inspectiecertificaat meer nodig. Je kunt dan zelf de afweging maken om deze extra controle uit te voeren. Verlies daarbij nooit de veiligheid uit het oog! En bedenk dat als je geen geldig inspectiecertificaat hebt, de gemeente je mogelijk gebruiksbeperkende maatregelen oplegt.

Afstemming met inspecteur

Als een inspectiebureau afwijkingen constateert, kan het logischerwijs niet altijd een certificaat afgeven. Zorg ervoor dat je wijzigingen van de installatie, in het gebouw of in het gebruik van het gebouw (bijvoorbeeld ruimtes die zijn samengevoegd) altijd afstemt met de inspecteur van het inspectiebureau. Dat voorkomt gedoe achteraf.

Product- of installatiecertificaat

Met een inspectiecertificaat heb je in theorie geen product- of installatiecertificaat meer nodig. Een inspectiecertificaat betekent namelijk dat er in brede zin naar de voorzieningen is gekeken. Dus ook of de installatie certificeerbaar is en of het ontwerp geschikt is voor het gebouw (soort en gebruik). Het kan wel verstandig zijn om in ieder geval het productcertificaat te ontvangen van de installateur; dit kan tijd – en dus geld – besparen bij een inspectie.

Geldigheidsduur

Als er vanuit een installatie een doormelding plaatsvindt naar de alarmcentrale van de brandweer (een zogenaamde RAC), geldt het certificaat maximaal één jaar. Soms bestaan nog (oude) afspraken in het Programma van Eisen of in Uitgangspuntendocumenten, waarin een inspectiefrequentie van 2 x per jaar wordt genoemd. Ga hierover het gesprek aan met een onafhankelijk adviesbureau, een inspecteur of de gemeente om de frequentie te verlagen naar eenmaal per jaar. Zonder doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer heb je maar eens in de drie jaar een inspectie nodig.

Aandachtspunten

De jaarlijkse of driejaarlijkse inspectie regelt automatisch dat de risico’s voor een groot deel zijn afgedekt. Als de eigenaar of gebruiker van het gebouw zaken wijzigt die van invloed zijn op de uitgangspunten van de installatie, is het belangrijk om dit te overleggen. Zo hou je altijd de risico’s acceptabel. Met een proactieve houding kom je verder dan dat je wacht totdat een inspecteur de het afkeurt.