Patent voor brandwerende montageplaten Firenzo

De brandwerende montageplaten van Firenzo bv zijn officieel gepatenteerd door het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee is Firenzo, van directeur Ernie Terwijn, de eerste en enige Nederlandse leverancier van universele brandwerende montageplaten die voldoen aan de brandwerendheidseisen uit het Bouwbesluit, voor de bestaande bouw. Een grote stap voorwaarts om de brandveiligheid te bevorderen.

Brandwerende eisen uit Bouwbesluit

Als een gebouw eenmaal in brand staat, is het zaak die brand zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Daarvoor stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Een gebouw wordt daarbij opgedeeld in brandcompartimenten. Elk compartiment moet volgens het Bouwbesluit een bepaalde tijd brandwerend zijn. Dan kan de brand zich niet makkelijk verder verspreiden binnen het gebouw of naar omliggende gebouwen. In de meeste gevallen is de brandwerendheidseis – in de bestaande bouw – 30 minuten. Een blinde muur voldoet meestal automatisch aan deze eis. Maar dat zit anders als er openingen in een muur komen. Een deur is een voor de hand liggend voorbeeld van een opening. Maar hiervoor bestaan al heel veel brandwerende oplossingen.

Serieuze problemen bij wanddoorvoering

Problematisch wordt het als je kijkt naar muren waar buizen (bijvoorbeeld voor ventilatie of kabels) doorheen gaan. Deze zogenaamde doorvoeringen voldoen theoretisch aan de brandwerendheidseisen, maar de praktijk laat iets anders zien. Monteurs kunnen ze namelijk vaak niet correct monteren. Hierdoor ontstaan ontzettend risicovolle situaties.

Standaard brandwerende oplossing voldoet niet

‘In een laboratoriumsetting werken standaardoplossingen uitstekend, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Installateurs komen in lastige praktijksituaties. Ze moeten dan rekening houden met alle elementen. Die wijken sterk af van de theorie en vragen om een innovatieve aanpak. Door ondeskundige montage van brandwerende doorvoeringen ontstaan grote risico’s. Met alle gevolgen van dien tijdens een brand’, zegt directeur Ernie Terwijn van Firenzo bv. De brandwerende montageplatenvan Firenzo bv bieden voor veel situaties een gecertificeerde en gepatenteerde oplossing. Daarmee behoudt de wand zijn brandwerendheid. En het beperkt het risico op branddoorslag of -overslag.

De brandwerende montageplaten van Firenzo zijn nu gecertificeerd en gepatenteerd
De brandwerende montageplaten van Firenzo zijn nu gecertificeerd en gepatenteerd