Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw?

brandveiligheid-verantwoordelijkheid

Sinds 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ook wel het Gebruiksbesluit, actief in Nederland. Het Gebruiksbesluit uniformeerde de regelgeving rondom brandveiligheid, waardoor de brandveiligheidsregels niet langer per gemeente verschillen. Alle gebouweigenaren moeten de voorschriften voor bestaande bouw nakomen. Maar wie is nu verantwoordelijk voor het nakomen van die regels? Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw? De … Read More