Firenzo wanddoorvoer (WADO) – Technische informatie

In bestaande bouw is het plaatsen van brandwerende vlinderkleppen in de ventilatiesystemen niet of nauwelijks mogelijk volgens de voorschriften van de leverancier. Als de brand(vlinder)klep niet op exact de voorgeschreven wijze wordt geplaatst, voldoet die ook niet aan de brandveiligheidseisen. In de meeste voorkomende gevallen biedt de Firenzo wanddoorvoer dé oplossing.

Het is van het grootste belang dat een wanddoorvoer voor 100% voldoet aan de eisen van de WBDBO. Is dat niet het geval, dan is het gebouw minder lang bestand tegen brand, met alle gevolgen van dien. De Firenzo Wanddoorvoer is eenvoudig te monteren. Zonder hak- kap- of breekwerk van schachtwanden. Dat heeft twee voordelen: het is goedkoper, want het kan door één persoon worden gemonteerd en het zorgt voor veel minder overlast voor de huiseigenaar en zijn bewoners.

Peutz logo

Firenzo wanddoorvoer

De Firenzo Wanddoorvoer is getest in 54 verschillende situaties (Peutz – rapport Y1855). Wandsystemen met uiteenlopende diktes, met enkele en tweezijdige belasting. Van steenachtige tot flexibele wanden (met en zonder raveling) in 70, 75 en 100mm.

De wanddoorvoeringen van Firenzo bieden zowel tegen vuurdoorslag alsook tegen temperatuurstijgingen tot 180° bescherming. De meest voorkomende praktijksituaties zijn bij Firenzo bekend en daar bestaan oplossingen voor. Voor alle varianten (inclusief bijbehorende verwerkingsvoorschriften) en voor oplossingen ten behoeve van EI20/EI30/EI45 en EI60 klikt u HIER


‘Het voldoet, of het voldoet niet!’

De Firenzo wanddoorvoer voldoet. Altijd.

De door Firenzo aangeboden wanddoorvoeringen zijn getest
volgens de EI60-norm
(conform NEN1366-3)